สนย : สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงาน ป.ป.ท.
ผู้อำนวยการ

นางฉวีวรรณ นิลวงศ์

ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

ข่าวประชาสัมพันธ์

2017-08-30 322

แบบฟอร์มการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


2016-11-04 458

แบบฟอร์มแผนงาน/โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔


2016-09-30 458

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


2015-12-30 850

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


2015-09-11 1386

ดาวน์โหลดแผนยุทธศาสตร์กระทรวงยุติธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๑


2015-05-28 696

ร่วมสัมมนาบูรณาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต


อ่านทั้งหมด>>

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

สถิติเข้าชมเว็บ

วันนี้ : 7
เมื่อวานนี้ : 37
เดือนนี้ : 489
ทั้งหมด : 81553

IP Address : 54.198.195.11